Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Πληροφορική"

Τα Τμήματα Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (www. auth.gr) οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Πληροφορική" από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.

ΦΕΚ Τροποποίησης ΠΡΟΜΕΣΙΠ και Κανονισμού Λειτουργίας 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΜΕΣΙΠ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μεταβολές, Τροποποιήσεις, Ερμηνείες άρθρων του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΕΚ Τροποποίησης ΠΡΟΜΕΣΙΠ και Κανονισμού Λειτουργίας

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ΠΡΟΜΕΣΙΠ 2020-2021 Ενημερωμένο