Διπλωματικές εργασίες που δόθηκαν το 2006-7

ΚΟΥΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Αν. Καθηγήτρια Βιοχημείας

**** ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMPORPHISMS, SNPs) ΣΕ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

**** ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNPs) ΣΕ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

-----------------------------------------------------------------
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής

**** ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MEMS). ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ.

-------------------------------------------------------------------------------------

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής

**** ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ. (PERSONALISED CARE AIDED BY A MOBILE SYSTEM AND A WIRELESS SENSOR NETWORK).

-------------------------------------------------------------------------------------
ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Λέκτορας Ιατρικής Πληροφορικής

**** ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. (FRAMEWORK FOR ACCREDITATION OF ONLINE CONTINUING MEDICAL EDUCATION).

**** ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

**** ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (EEG) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (IAPS) ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Λέκτορας Ιατρικής Πληροφορικής

**** ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ DSM

-------------------------------------------------------------------------------------

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Πληροφορικής

**** ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SQL SERVER 2005.

**** ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Επικ. Καθηγητής Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

**** ΧΡΗΣΗ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.