Αποτελέσματα εξετάσεων και εγγραφή στο ΠΡΟΜΕΣΙΠ - 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΕΣΙΠ, ΣΕΠΤ 2010

ΕΓΓΡΑΦΕΣ : 13-19 Οκτώβρη, 11.00-13.00, Γραμματεία Ιατρικής Πληροφορικής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΕΣΙΠ

1. Αίτηση εγγραφής στο ΠΡΟΜΕΣΙΠ
http://promesip.med.auth.gr/files/aitisi_eggrafis_promesip_2010.doc

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη

3. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο