Αίτηση και Διαδικασία Υποψηφιότητας - ΠΡΟΜΕΣΙΠ 2010

Συνημμένα
αίτηση υποψηφιότητας ΠΡΟΜΕΣΙΠ 2010
αναλυτικές πληροφορίες της προκήρυξης

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά
• Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται από τη γραμματεία και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://promesip.med.auth.gr).
• Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ ή το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. καθώς επίσης και την αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.
• Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.μετά τη λήψη του πτυχίου.
• Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επικυρωμένο μόνο από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, συγγραφικό έργο, τις υπάρχουσες επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

Προαιρετικά Δικαιολογητικά
• Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά – συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα.
Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να προσκομίσουν μία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες.
• Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών
• Συστατικές επιστολές
• Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του υποψηφίου που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιλογή του, μπορεί να το αναφέρει στο Βιογραφικό του και να το προσκομίσει στη Συνέντευξη.

Διευκρίνηση για όσους δεν έχουν πάρει ακόμα πτυχίο, αλλα θα πάρουν μέσα στο καλοκαίρι:
Μπορούν να προσκομίσουν Υεπύθυνη Δήλωση που να γράφει ότι "ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΣΙΠ ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010."

AttachmentSize
aitisi_ypopsifiotitas_promesip_2010.doc32 KB
Plirofories_PROMESIP_2010.doc306.5 KB