Ημερομηνίες έναρξης εγγραφών και μαθημάτων

Οι εγγραφές αρχίζουν τη Δευτέρα 12/10/2009. Η διαδικασία και η αίτηση εγγραφής βρίσκονται στο σύνδεσμο "Αίτηση και διαδικασία εγγραφής".

Έναρξη μαθημάτων: 19/10/2009