Αποτελέσματα 2004

Aποτελέσματα εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΡΟΜΕΣΙΠ (Ιούνιος 2004): 1 ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 114,42 2 ∆ΟΥΛΑΒΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 99,08 3 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110,42 4 ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 95,82 5 ΜΠΟΥΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 100,28 6 ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 95,34