Επικοινωνία

Γραμματεία ΠΡΟΜΕΣΙΠ
Email: promesip@med.auth.gr
Τηλέφωνο: 2310 995757