Υλικοτεχνική Υποδομή

Υλικοτεχνική Υποδομή
  • Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Πληροφορική» θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών και των αναγκαίων υποδομών του Τμήματος Ιατρικής όπως και πληροφορικά συστήματα και υποδομές των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής καθώς και ειδικές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις των Τμημάτων αυτών.