Διπλωματικές 2020-2021

Μελέτη συσχέτισης φλοιϊκών ενεργοποιήσεων με βιοχημικά μοριακά μονοπάτια του εγκεφάλου σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που δοκιμάζονται σε ανθρώπινη φυγόκεντρο κοντού βραχίονα

ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (επιβλέπων)
------------------------------------------------------------------------------------------
Χρήση ενδοκάρδιων καταγραφών για χωρική ανακατασκευή των κόλπων και εκτίμηση περιοχών ίνωσης

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ (επιβλέπουσα)
------------------------------------------------------------------------------------------
Δημιουργία συνόλου δεδομένων και ανάπτυξη μοντέλου μηχανικής μάθησης για το διαχωρισμό μεταξύ γλοιοβλαστώματος και εγκεφαλικής μετάστασης με βάση χαρακτηριστικά Radiomics από εικόνες μαγνητικής τομογραφίας

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ (επιβλέπουσα)
------------------------------------------------------------------------------------------
Δημιουργία βάσης δεδομένων και καινοτόμων αλγορίθμων βαθιάς μάθησης για ανίχνευση ασθενών Covid-19 χρησιμοποιώντας πολυτροπικά δεδομένα και μη επεμβατικές μεθόδους

ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (επιβλέπων)
------------------------------------------------------------------------------------------
Αξιολόγηση ποιότητας ύπνου σε ασθενείς με αναπνευστικές διαταραχές με δεδομένα μεγάλου όγκου και τεχνικές βαθειάς μάθησης

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (επιβλέπων)
------------------------------------------------------------------------------------------
Μελέτη των κινητικών, γλωσσικών και δικτύων ηρεμίας με πολυ-παραμετρική προσέγγιση

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (επιβλέπων)
------------------------------------------------------------------------------------------
Ανάλυση μοντέλων υλοποίησης ψηφιακά ενισχυμένης, εξατομικευμένης και ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (επιβλέπων)
------------------------------------------------------------------------------------------
Συνδυάζοντας μεθόδους μηχανικής μάθησης και ανάλυση δικτύων σε δεδομένα μικροβιώματος και μεταβολομικής

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ (επιβλέπουσα)
------------------------------------------------------------------------------------------
Επέκταση βάσης δεδομένων CT ασθενών SARS-CoV-2 και αξιοποίηση της με την εφαρμογή και σύγκριση καινοτόμων αλγορίθμων βαθιάς μάθησης με στόχο την βαθμονόμηση της βαρύτητας τους

ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (επιβλέπων)
------------------------------------------------------------------------------------------
Σχεδίαση βάσης δεδομένων και πρότυπης Web εφαρμογής για την ψηφιακή διαχείριση των Βιβλιαρίων Ειδικευομένων (Medical logbooks)

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (επιβλέπων)
------------------------------------------------------------------------------------------
Εφαρμογή προτύπων σε υποστηρικτικές τεχνολογίες για ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες και άτομα με αναπηρίες

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ (επιβλέπων)