ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τομέα Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής

Ο Τομέας Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής,
το ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) και
το Εργαστήριο Η/Υ, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών
που έχουν ως έδρα τα γραφεία του 2ου ορόφου ΚΕΔΙΠ θα εξυπηρετούν διοικητικά αιτήματα μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Η προσέλευση στα γραφεία θα γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση.

Για επικοινωνία:

Τομέας Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής
τηλέφωνο (2310.99.9264)
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (radphysinf@med.auth.gr)

ΔΠΜΣ « Ιατρική Πληροφορική» (ΠΡΟΜΕΣΙΠ)
τηλέφωνο (2310.99.5757)
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (promesip@med.auth.gr)

Εργαστήριο Η/Υ, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών
τηλέφωνο (2310.99.9272)
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (lomi@med.auth.gr)