Διπλωματικές 2019-2020

Εικονική πραγματικότητα και παιχνίδια σοβαρού σκοπού για τη μείωση του άγχους στο εργασιακό περιβάλλον

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ (επιβλέπουσα)
------------------------------------------------------------------------------------------

Ανάλυση βιοσημάτων από κολπική μαρμαρυγή με χρήση ML/DL για τον υπολογισμό της μεταβλητότητας του διαστήματος QT

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επιβλέπων)
------------------------------------------------------------------------------------------

Προβλεπτικά μοντέλα εμφάνισης μη μεταδιδόμενων νοσημάτων με μεθόδους μηχανικής μάθησης σε ετερογενή βιολογικά και συμπεριφορικά δεδομένα

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ (επιβλέπουσα)
------------------------------------------------------------------------------------------

Ανάλυση δεδομένων από την δραστηριότητα μαθητών σχετικά με την εξαγωγή χαρακτηριστικών συμπεριφοράς δραστηριότητας και διατροφικών συνηθειών

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επιβλέπων)
------------------------------------------------------------------------------------------

Μελέτη ηλεκτροοφυσιολογικών δεικτών σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις

ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (επιβλέπουσα)