Διπλωματικές 2016-17

Μεθοδολογίες γράφων για τη διερεύνηση της ποικιλότητας σε ανοσογενετικά δεδομένα αλληλούχισης νέας γενιάς

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
----------------------------------------------------------------------------------------

Αυτόματη κατάτμηση της περιοχής του ιππόκαμπου από μαγνητικές τομογραφίες με χρήση Convolution Neural Networks (CNNs)

ΔΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Τεχνικές βαθιάς μάθησης για εξαγωγή και οπτικοποίηση ανοσογενετικών χαρακτηριστικών σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

ΔΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Πλατφόρμα υπηρεσιών ανάλυσης αδόμητων δεδομένων

ΚΟΥΤΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Δημιουργία ενοποιημένου κλινικο-βιολογικού προφίλ ασθενών: αξιοποιώντας τα δεδομένα αλληλούχισης νέας γενιάς

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
----------------------------------------------------------------------------------------

Δημιουργία εξειδικευμένης, ψηφιακής ιατρικής βάσης δεδομένων και της συνοδής διεπαφής για την καταγραφή και την μελέτη υπερηχογραφικών μελετών έσω καρωτίδων (carotid ultrasound) και διακρανιακών υπερήχων (Transcranial Doppler)

ΤΕΓΟΣ ΘΩΜΑΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Εκτίμηση απόδοσης του πρωτοκόλλου IEEE 802.15.4 CSMA/CA σε λειτουργικό σύστημα Contiki (Performance evaluation of IEEE 802.15.4 CSMA/CA protocol on Contiki OS)

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
----------------------------------------------------------------------------------------

Σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και εξαγωγής χαρακτηριστικών σταδίου ύπνου προς την αυτόματη σταδιοποίηση δεδομένων ύπνου

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Μελέτη ποιότητας ύπνου με συσχέτιση χαρακτηριστικών κεντρικού και αυτόνομου νευρικού συστήματος

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ