ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΕΣΙΠ 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα http://www1.med.auth.gr/dpmsmi/addform.asp από 6 μέχρι 19 Ιουνίου 2017.
(η σελίδα θα είναι διαθέσιμη για υποβολή αιτήσεων μόνο εκείνες τις μέρες).