ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΕΣΙΠ 2016

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 από 6 μέχρι 17 Ιουνίου 2016 στην ιστοσελίδα http://www1.med.auth.gr/dpmsmi/addform.asp
(η σελίδα θα είναι διαθέσιμη για υποβολή αιτήσεων μόνο εκείνες τις μέρες).