Διπλωματικές 2013-14

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
--------------------------------------------------------------------------------------
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΣΕ ΑΝΟΣΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΒΑΡΔΑ
--------------------------------------------------------------------------------------
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΥΦΗ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΡΑΣ
--------------------------------------------------------------------------------------
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΚΙΑΣ
--------------------------------------------------------------------------------------
OPTOACOUSTIC MESOSCOPY : CHALLENGES IN FILTERING PROCESSES FOR RESOLUTION AND CONTRAST IMPROVEMENT

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
--------------------------------------------------------------------------------------
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (GUI) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ PUBMED

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
--------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΟΜΕΤΡΥ

ΔΩΡΑ ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ