ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΕΣΙΠ 2015

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 από 2 μέχρι 15 Ιουνίου 2015 στην ιστοσελίδα http://www1.med.auth.gr/dpmsmi/addform.asp
(η σελίδα θα είναι διαθέσιμη για υποβολή αιτήσεων μόνο εκείνες τις μέρες).