Διπλωματικές 2010-11

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ
(LATERALIZATION OF BRAIN ACTIVATION INDUCED BY OLFACTION STIMULI TO RIGHT, LEFT AND BOTH NOSTRILS SEPARATELY: COMPARISON BETWEEN PLEASANT AND UNPLEASANT STIMULI)

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
--------------------------------------------------------------------------
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
--------------------------------------------------------------------------
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ
ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
--------------------------------------------------------------------------
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΝΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
--------------------------------------------------------------------------
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
--------------------------------------------------------------------------
ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ-ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.

ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΡΑΣ
--------------------------------------------------------------------------
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, KΑΘΗΓΗΤΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
--------------------------------------------------------------------------
ΧΡΟΝΟΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ (LBBB)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ KΑΘΗΓΗΤΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
--------------------------------------------------------------------------