Διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου

Εγγραφή και αίτηση για την Ακαδημαϊκή ταυτότητα (φοιτητικό πάσο) λόγω φοίτησης στο ΠΡΟΜΕΣΙΠ
στο http://paso.minedu.gov.gr/
χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό λογαριασμό email του ΑΠΘ (@auth.gr)

Δείτε την ανακοίνωση της Ειδικής γραμματείας Ανώτατης
Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης του νέου Δελτίου Ειδικού
Εισιτηρίου: http://paso.minedu.gov.gr/files/1467_Anakinopiisi.pdf

Για το ΠΡΟΜΕΣΙΠ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται φοιτητικό πάσο για 4 εξάμηνα.

Για τη νέα αυτή ηλεκτρονική υπηρεσία λειτουργεί Γραφείο Αρωγής τόσο για τους φοιτητές όσο και για τις Γραμματείες, Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-17.00,
με το οποίο θα μπορείτε να επικοινωνείτε στον αριθμό 215 215 7855.