Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Πληροφορική"

The Departments of Medicine, Electrical and Computer Engineering, and
Informatics, of Aristotle University of Thessaloniki (www. auth.gr) are organising and running the Postgraduate Studies in Medical Informatics since 1998-99.