Γραπτές Εξετάσεις ΠΡΟ.ΜΕ.Σ.Ι.Π

Οι γραπτές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής (ΠΡΟ.ΜΕ.Σ.Ι.Π) θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2009 ώρα 14.00 μ.μ. - 17.00μ.μ. στο Γ' και Δ' Αμφιθέατρο της Ιατρικής του Α.Π.Θ.