Διπλωματικές 2020-2021

Μελέτη συσχέτισης φλοιϊκών ενεργοποιήσεων με βιοχημικά μοριακά μονοπάτια του εγκεφάλου σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που δοκιμάζονται σε ανθρώπινη φυγόκεντρο κοντού βραχίονα

ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (επιβλέπων)
------------------------------------------------------------------------------------------
Χρήση ενδοκάρδιων καταγραφών για χωρική ανακατασκευή των κόλπων και εκτίμηση περιοχών ίνωσης

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ (επιβλέπουσα)
------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) 23η ΣΕΙΡΑ (2020-2021)

Τα αποτελέσματα με τους επιτυχόντες στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%A9%CE%9B46%CE%A88%CE%A7%CE%9...

Οι εγγραφές στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνουν Σεπτέμβριο 2020 (από 2-9-2020 έως και 8-9-2020) τις ώρες 11:00-13:00 μμ.
Τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» θα γίνονται τέσσερις μέρες την εβδομάδα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη τις ώρες 15:00 - 17:00 μμ.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) 23η ΣΕΙΡΑ (2020-2021)

Τα αποτελέσματα με τους επιτυχόντες στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%A9%CE%9B46%CE%A88%CE%A7%CE%9...

Οι εγγραφές στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνουν Σεπτέμβριο 2020 (από 2-9-2020 έως και 8-9-2020) τις ώρες 11:00-13:00 μμ.
Τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» θα γίνονται τέσσερις μέρες την εβδομάδα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη τις ώρες 15:00 - 17:00 μμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του ΔΠΜΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ακ. έτους 2020-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Πληροφορική» των Τμημάτων «Ιατρικής», «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» και «Πληροφορικής» του Α.Π.Θ. ανακοινώνει την εισαγωγή κατ’ ανώτερο όριο δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη
Αφίσα

Διπλωματικές 2019-2020

Εικονική πραγματικότητα και παιχνίδια σοβαρού σκοπού για τη μείωση του άγχους στο εργασιακό περιβάλλον

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ (επιβλέπουσα)
------------------------------------------------------------------------------------------

Ανάλυση βιοσημάτων από κολπική μαρμαρυγή με χρήση ML/DL για τον υπολογισμό της μεταβλητότητας του διαστήματος QT

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επιβλέπων)
------------------------------------------------------------------------------------------

Προβλεπτικά μοντέλα εμφάνισης μη μεταδιδόμενων νοσημάτων με μεθόδους μηχανικής μάθησης σε ετερογενή βιολογικά και συμπεριφορικά δεδομένα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) 22η ΣΕΙΡΑ (2019-2020)

Τα αποτελέσματα με τους επιτυχόντες στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%99846%CE%A88%CE%A7%CE%92-269?inline=tr...

Οι εγγραφές στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνουν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2019 (από 2-9-2019 έως και 6-9-2019) τις ώρες 11:00-13:00 μμ.
Τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» θα γίνονται τέσσερις μέρες την εβδομάδα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη τις ώρες 15:00 - 17:00 μμ.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) 22η ΣΕΙΡΑ (2019-2020)

Τα αποτελέσματα με τους επιτυχόντες στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%99846%CE%A88%CE%A7%CE%92-269?inline=tr...

Οι εγγραφές στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνουν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2019 (από 2-9-2019 έως και 6-9-2019) τις ώρες 11:00-13:00 μμ.
Τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» θα γίνονται τέσσερις μέρες την εβδομάδα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη τις ώρες 15:00 - 17:00 μμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του ΔΠΜΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 46
Θεσσαλονίκη, 23-5-2019

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Πληροφορική» των Τμημάτων «Ιατρικής», «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» και «Πληροφορικής» του Α.Π.Θ. ανακοινώνει την εισαγωγή κατ’ ανώτερο όριο δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.