Προτεινόμενα Θέματα

Μοντέλα καρδιακής λειτουργίας

Επιβλέπων:
Ν. Μαγκλαβέρας

Περισσότερες Πληροφορίες:
Μελέτη υπαρχόντων και υλοποίηση κατάλληλων μοντέλων καρδιακής λειτουργίας ( Luo Rudy II, DiFransesco-Noble, Countermache) σε διδιάστατο / τριδιάστατο καρδιακό ιστό, και χρήση περιβάλλοντος πλέγματος.