Προτεινόμενα Θέματα

Διαχείριση προσωπικού φακέλου υγείας από smartphone

Ακ Ετος 2011-12

Τίτλος: Διαχείριση προσωπικού φακέλου υγείας από εφαρμογή σε smartphone
Mobile applications and interfaces for personal health records (PHR)

Περιγραφή

Προτεινόμενο Θέμα: Σημασιολογική επεξεργασία και διεπαφή για υποστήριξη φαρμακευτικής αγωγής

Περιγραφή: Μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών για σημασιολογική αναπαράσταση, αναζήτηση και συλλογιστική για εφαρμογή υποστήριξης φαρμακευτικής αγωγής (πολλαπλές δραστικές ουσίες και ασθένειες, πρόταση ενδείξεων, αντενδείξεων και βέλτιστης αγωγής). Ανάπτυξη φιλικής διεπαφής χρήστη.

3Δ επεξεργασία και απεικόνιση καρδιακών αγγείων

Περιγραφή: Μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων για αντιστοίχηση μεταξύ ιατρικών εικόνων IVUS (Intravascular Ultrasound), αγγειογραφίας και 3Δ ανακατασκευής. Ανάπτυξη αλγορίθμων απεικόνισης 3Δ ανακατασκευής και αντίστοιχων διεπαφών.

Σύστημα στήριξης κλινικών αποφάσεων

Επιβλέπων Ν. Μαγκλαβέρας

Απλό σενάριο χρήσης συστήματος στήριξης κλινικής απόφασης και υλοποίηση σε υπάρχον πρόγραμμα.

Εφαρμογή στην αποφυγή ιατρικών λαθών.

Οντολογία για τη φαρμακευτική αγωγή

Επιβλέπων Ν. Μαγκλαβέρας

εφαρμογή σε συγκεκριμένη αγωγή, πχ διουρητικά για καρδιακή ανεπάρκεια

Διαδικτυακό Περιβάλλον εύρεσης πληροφοριών, υπηρεσιών και υποστήριξης υπηρεσιών υγείας

Περιγραφή:
Εφαρμογή στην εύρεση προσφερόμενων υπηρεσιών για ψυχικά νοσούντες.
Τεχνική προσέγγιση:
Προσδιορισμός των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων
Δημιουργία του μοντέλλου δεδομένων (επεκτάσιμο)
Αναπτυξη εφαρμογής με διαδικτυακό interface, φιλικό προς το χρήστη
Χρήση εργαλείων ανοιχτού λογισμικού

Ανάπτυξη μίας μεταμηχανής αναζήτησης πληροφορίας σε ιατρικές βάσεις γνώσης

Απαιτούμενες Γνώσεις: (πχ γλώσσα προγραμματισμού):
Τεχνολογίες
* Κωδικοποίηση κατά πχ. UMLS, ICD SNOMEDCT, MESH κλπ.
* Οντολογία

Επιβλέπων:
Ν. Μαγκλαβέρας

Περισσότερες Πληροφορίες:

Αυτόματη κατάτμηση εγγεφαλικών δομών απο μαγνητικές τομογραφίες

Θεματικές Περιοχές: (πχ Επεξεργασία ιατρικής εικόνας):
Επεξεργασία ιατρικής εικόνας

Περιγραφή:

Μορφολογική περιγραφή τριδιάστατων δομών του εγκεφάλου

Θεματικές Περιοχές: (πχ Επεξεργασία ιατρικής εικόνας):
Επεξεργασία ιατρικής εικόνας

Περιγραφή:

Ανακατασκευή και εκτίμηση της τρισδιάστατης δομής του προστάτη απο υπερηχογραφικές εικόνες και σχηματική του ανάλυση.

Θεματικές Περιοχές: (πχ Επεξεργασία ιατρικής εικόνας):
Επεξεργασία ιατρικής εικόνας
Περιγραφή: