Διαδικασία ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων και ορκομωσίας

Για να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις απέναντι στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να συμμετάσχει ο/η φοιτητής/τρια
στην ορκομωσία και λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος
απαιτείται η εξής διαδικασία

--- να παρουσιαστεί η διπλωματική ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και να βαθμολογηθεί - θα χρειαστεί εδώ ένα έντυπο εις διπλούν για τη βαθμολογία που θα το λάβετε από τη γραμματεία ΠΡΟΜΕΣΙΠ

--- να προσκομιστεί το έντυπο με τη βαθμολογία της διπλωματικής υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή , εις διπλούν, στη γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ

--- να προσκομίσετε 2 αντίτυπο και 1 cd της διπλωματικής σας εργασίας στη γραμματεία ΠΡΟΜΕΣΙΠ - στο cd να περιέχεται και λίστα δημοσιεύσεων στα πλαίσια του μεταπτυχιακού

--- να ακολουθήσετε τη διαδικασία που επριγράφεται εδώ για τη βιβλιοθήκη
http://www.lib.auth.gr/el/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE...
στο έντυπο που θα συμπληρώσετε για τη βιβλιοθήκη θα χρειαστείτε υπογραφή και σφραγίδα από τη γραμματεία

--- να προσκομίσετε βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη της Ιατρικής ότι δεν οφείλετε στη βιβλιοθήκη βιβλία, εργασίες ή διατριβές που τυχόν έχετε δανειστεί από τη βιβλιοθήκη. Πληροφορίες Δέσποινα Μανωλοπούλου (dm@med.auth.gr), Επιστημονικό Αναγνωστήριο, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιατρικής, η οποία φιλοξενείται για τα επόμενα χρόνια στην κεντρική Βιβλιοθήκη)

--- με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, να προσκομίσετε τη βεβαίωση υποβολής της διπλωματικής στη γραμματεία ΠΡΟΜΕΣΙΠ

--- για να πάρετε αντίγραφο πτυχίου, να πληρώσετε στην τράπεζα Πειραιώς το σχετικό παράβολο (13€) για αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, στο λογαριασμό 5272-041780-361 και να προσκομίσετε την απόδειξη του παραβόλου

--- να κάνετε αίτηση για αντίγραφο πτυχίου

--- Όσοι έχετε φοιτητικό πάσο και Βιβλιάριο Υγείας Α.Π.Θ. πρέπει να παραδώσετε και το πάσο και το Βιβλιάριο Υγείας Α.Π.Θ.