Διαδικασία απονομής Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Για να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις απέναντι στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να συμμετάσχει ο/η φοιτητής/τρια στην απονομή και λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η εξής διαδικασία:

--- να κατατεθεί στη Γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ πριν την εξέταση της διπλωματικής εργασίας υπεύθυνη δήλωση (έκδοση μέσω του www.gov.gr) με την οποία θα δηλώνεται ότι η διπλωματική εργασία είναι πλήρως συμβατή με το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (ΦΕΚ 1290/τ.Β/16-04-2019).
https://www.med.auth.gr/sites/default/files/news-attachments/fek_1290v_1...

--- να παρουσιαστεί η διπλωματική ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και να βαθμολογηθεί - θα χρειαστεί εδώ ένα έντυπο εις τριπλούν για τη βαθμολογία που θα το λάβετε από τη γραμματεία ΠΡΟΜΕΣΙΠ

--- να προσκομιστεί το έντυπο με τη βαθμολογία της διπλωματικής υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή, εις τριπλούν, στη γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ

--- να προσκομίσετε 1 αντίτυπο και 1 cd της διπλωματικής σας εργασίας στη γραμματεία ΠΡΟΜΕΣΙΠ - στο cd να περιέχεται και λίστα δημοσιεύσεων στα πλαίσια του μεταπτυχιακού

--- να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ για τη βιβλιοθήκη

http://www.lib.auth.gr/el/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE...

στο έντυπο που θα συμπληρώσετε για τη βιβλιοθήκη θα χρειαστείτε υπογραφή και σφραγίδα από τη Γραμματεία Ιατρικής

--- με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, να προσκομίσετε τη βεβαίωση υποβολής της διπλωματικής που πήρατε από τη βιβλιοθήκη στη γραμματεία ΠΡΟΜΕΣΙΠ

--- Η Γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ θα αιτηθεί βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη της Ιατρικής ότι δεν οφείλετε στη βιβλιοθήκη βιβλία, εργασίες ή διατριβές που τυχόν έχετε δανειστεί από τη βιβλιοθήκη. Διευκρίνιση: Δεν θα αιτηθείτε ατομικά τη «Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων από τη βιβλιοθήκη».

--- για να πάρετε αντίγραφο πτυχίου, να πληρώσετε στην τράπεζα Πειραιώς το σχετικό παράβολο (13€) για αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, στο λογαριασμό 5272-041780-361 και να προσκομίσετε την απόδειξη του παραβόλου

--- εάν επιθυμείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, να πληρώσετε στην τράπεζα Πειραιώς το σχετικό παράβολο (6€) για το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος, στο λογαριασμό 5272-041780-361 και να προσκομίσετε την απόδειξη του παραβόλου

--- να κάνετε αίτηση για αντίγραφο πτυχίου, στη γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ

--- να κάνετε αίτηση για πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στη γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ

---Όσοι έχετε ακαδημαϊκή ταυτότητα (φοιτητικό πάσο) και Βιβλιάριο Υγείας Α.Π.Θ. πρέπει να παραδώσετε και το πάσο και το Βιβλιάριο Υγείας Α.Π.Θ. στη γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ

---Προαιρετικά εάν ενδιαφέρεστε να πάρετε Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος (πάπυρο), μπορείτε να καταβάλλετε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς το σχετικό παράβολο των 32€ (για Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος), στο λογαριασμό 5272-041780-361 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, IBAN: GR8701722720005272041780361) και να καταθέσετε στη Γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου μαζί με αίτηση για πτυχιούχους. Παρακαλούμε πριν κάνετε την διαδικασία για Μεμβράνη (πάπυρο) να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΡΟΜΕΣΙΠ.