Προτεινόμενο Θέμα: Σημασιολογική επεξεργασία και διεπαφή για υποστήριξη φαρμακευτικής αγωγής

Περιγραφή: Μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών για σημασιολογική αναπαράσταση, αναζήτηση και συλλογιστική για εφαρμογή υποστήριξης φαρμακευτικής αγωγής (πολλαπλές δραστικές ουσίες και ασθένειες, πρόταση ενδείξεων, αντενδείξεων και βέλτιστης αγωγής). Ανάπτυξη φιλικής διεπαφής χρήστη.

Σημειώσεις: Επιθυμητές γνώσεις σε οντολογίες και προγραμματισμού σε Java. Σε συνεργασία με την Ergobyte Πληροφορική και την εφαρμογή Γαληνός, http://www.galinos.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του στα στοιχεία:
--------------------------------------------------------------------------
Δρ. Γιάννης Κομπατσιάρης
Ερευνητής Β'
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής - ΙΠΤΗΛ
6ο Χιλ. Οδού Χαριλάου – Θέρμης
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Tηλ: +30 2311257774, Fax: +30 2310474128
email : ikom@iti.gr WWW : http://mklab.iti.gr
--------------------------------------------------------------------------