Διπλωματικές εργασίες που δόθηκαν το 2009-10

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

**** Κατασκευή εργαλείου ανάλυσης των επιδράσεων πολυμορφισμών/μεταλλάξεων στη γονιδιακή έκφραση

**** Σύγκριση πολυπαραμετρικών χαρακτηριστικών του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου σε ασθενείς με Σύνδρομο Επικάλυψης και σε ασθενείς χωρίς Σύνδρομο Επικάλυψης

**** Ανάπτυξη Βάσης Γνώσης για Πρόληψη Ανεπιθύμητων Δράσεων και Αλληλεπιδράσεων Φαρμάκων στην Παιδιατρική

**** Η σημασία της καταγραφής ΗΕΓ στην πολυσωματογραφική μελέτη ύπνου για την εφαρμογή θεραπείας με CPAP σε ασθενείς με ΣΑΥΥ

--------------------------------------------------------------------------

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

**** Σχεδίαση, ανάπτυξη και επαναχρησιμοποίηση οντολογιών για τη σημασιολογική περιγραφή επιστημονικών μελετών και παρεμβάσεων στον τομέα της νευροεπιστήμης

**** Ανίχνευση Συναισθηματικού Περιεχομένου σε άτομα τρίτης ηλικίας με τη χρήση νεύρο-φυσιολογικών καταγραφών

**** Δημιοyργία ενός εύχρηστου και προσαρμόσιμου συστήματος διαχείρισης βιολογικών σημάτων στο περιβάλλον LabVIEW

**** Αναπροσαρμογή Ιατρικού Εκπαιδευτικού υλικού: ο ρόλος των Μετα-Δεδομένων.

--------------------------------------------------------------------------

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

**** Η επίπτωση στενώσεων κλάδων της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας στη ροή του αίματος στο στέλεχος αυτής

**** Συσχέτιση σύστασης και ελαστικότητας τοιχώματος στεφανιαίων αρτηριών

--------------------------------------------------------------------------

ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛ-ΜΗΧ & ΜΗΧ Η/Υ

**** Ανάλυση βιοσημάτων για τη διερεύνηση της μεταβολής των συναισθημάτων κατά τη διάρκεια του ύπνου με την εφαρμογή ακουστικών ερεθισμάτων