Αποτελέσματα εξετάσεων και εγγραφή στο ΠΡΟΜΕΣΙΠ - 2010

13/10/2010 - 12:58
19/10/2010 - 12:58
Europe/Athens

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΕΣΙΠ, ΣΕΠΤ 2010

ΕΓΓΡΑΦΕΣ : 13-19 Οκτώβρη, 11.00-13.00, Γραμματεία Ιατρικής Πληροφορικής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΕΣΙΠ

1. Αίτηση εγγραφής στο ΠΡΟΜΕΣΙΠ

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη

3. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο