Έντυπα φοιτητών

Τα παρακάτω έντυπα απευθύνται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΡΟΜΕΣΙΠ:

Προς τη Γραμματεία

 1. Βεβαίωση συμμετοχής στο ΠΡΟΜΕΣΙΠ
 2. Γενική Αίτηση για
 • Ολοκλήρωση εξαμήνου
 • Έναρξη σπουδών
 • Ολοκλήρωση μαθημάτων

Προς την ΕΔΕ

 1. Αίτηση επανεξέτασης μαθήματος
 2. Δήλωση θέματος διπλωματικής εργασίας
 3. Αίτηση Τρίμηνης Παράτασης

ΕΞΩΦΥΛΛΟ Διπλωματικής

Με την παράδοση της διπλωματικής εργασίας - Για την Βιβλιοθήκη

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

------------------------------------------------------------------------
Για πτυχιούχους

 1. Αίτηση για πτυχιούχους (Προς γραμματεία, Για αναλυτική Βαθμολογία, Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος)

  Για Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχων χρειάζεται να πληρώσετε στην τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό 5272-041780-361 το σχετικό παράβολο (13€ & 6€ αντίστοιχα) και να προσκομίσετε στη γραμματεία την απόδειξη του παραβόλου