Έντυπα φοιτητών

Τα παρακάτω έντυπα απευθύνται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΡΟΜΕΣΙΠ:

Προς τη Γραμματεία

  1. Βεβαίωση συμμετοχής στο ΠΡΟΜΕΣΙΠ
  2. Γενική Αίτηση για
  • Ολοκλήρωση εξαμήνου
  • Έναρξη σπουδών
  • Ολοκλήρωση μαθημάτων

Προς την ΕΔΕ

  1. Αίτηση Τρίμηνης Παράτασης

ΕΞΩΦΥΛΛΟ Διπλωματικής

Με την παράδοση της διπλωματικής εργασίας - Για την Βιβλιοθήκη

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

------------------------------------------------------------------------
Για πτυχιούχους

  1. Αίτηση για πτυχιούχους (Προς γραμματεία, Για αναλυτική Βαθμολογία, Αντίγραφο Πτυχίου)

    Για αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχων χρειάζεται να πληρώσετε στην τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό 5272-041780-361 το σχετικό παράβολο (13€ & 6€ αντίστοιχα) και να προσκομίσετε στη γραμματεία την απόδειξη του παραβόλου