Σύστημα στήριξης κλινικών αποφάσεων

Επιβλέπων Ν. Μαγκλαβέρας

Απλό σενάριο χρήσης συστήματος στήριξης κλινικής απόφασης και υλοποίηση σε υπάρχον πρόγραμμα.

Εφαρμογή στην αποφυγή ιατρικών λαθών.