Αυτόματη κατάτμηση εγγεφαλικών δομών απο μαγνητικές τομογραφίες

Θεματικές Περιοχές: (πχ Επεξεργασία ιατρικής εικόνας):
Επεξεργασία ιατρικής εικόνας

Περιγραφή:
Ανάπτυξη αλγορίθμου ικανού να εκπαιδευτεί για την αυτόματη αναγνώριση και κατάτμηση γειτονικών δομών του εγκεφάλου και πιο συγκεκριμένα για τον ιππόκαμπο και την αμυγδαλή. Η εκπαίδευση του αλγορίθμου προϋποθέτει την δημιουργία βάσης αντίστοιχων εγκεφαλικών δομών απο υγειή άτομα, που θα προκύψουν απο την χειροκίνητη κατάτμηση τους απο επιστημονικά κατερτισμένο άτομο.
Απαιτούμενες Γνώσεις: (πχ γλώσσα προγραμματισμού):
matlab, C++

Επιβλέπων:
Πέτρος Δάρας, Νικόλαος Μαγκλαβέρας

Περισσότερες Πληροφορίες:
daras@iti.grzarpalas@iti.gr