Ανακατασκευή και εκτίμηση της τρισδιάστατης δομής του προστάτη απο υπερηχογραφικές εικόνες και σχηματική του ανάλυση.

Θεματικές Περιοχές: (πχ Επεξεργασία ιατρικής εικόνας):
Επεξεργασία ιατρικής εικόνας
Περιγραφή:
Με είσοδο μια αλληλουχία υπερηχογραφικών εικόνων του προστάτη, θα ανακατασκευαστεί η τρισδιάστατη δομή του, αφου πρώτα αναγνωριστεί το περιβλημα του σε κάθε μια απο τις εικόνες. Για την αναγνώριση του περιβλήματος του, θα εφαρμοστούν αυτόματες επαναληπτικές τεχνικές εντοπισμού ορίων (active contour models). Μια πιο ακριβής εκτίμηση του όγκου και της δομής του προστάτη καθώς και η μορφολογική ανάλυση του τρισδιάστατου σχηματός του, αποτελόυν υποσχόμενα διαγνωστικά εργαλεία για τις διάφορες παθήσεις του προστάτη.
Απαιτούμενες Γνώσεις: (πχ γλώσσα προγραμματισμού):
matlab
Επιβλέπων:
Νικόλαος Μαγκλαβέρας, Πέτρος Δάρας
Περισσότερες Πληροφορίες:
daras@iti.gr, zarpalas@iti.gr