Διαδικτυακό Περιβάλλον εύρεσης πληροφοριών, υπηρεσιών και υποστήριξης υπηρεσιών υγείας

Περιγραφή:
Εφαρμογή στην εύρεση προσφερόμενων υπηρεσιών για ψυχικά νοσούντες.
Τεχνική προσέγγιση:
Προσδιορισμός των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων
Δημιουργία του μοντέλλου δεδομένων (επεκτάσιμο)
Αναπτυξη εφαρμογής με διαδικτυακό interface, φιλικό προς το χρήστη
Χρήση εργαλείων ανοιχτού λογισμικού

Απαιτούμενες Γνώσεις: (πχ γλώσσα προγραμματισμού):
προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών
βάσεις δεδομένων
τεχνικές διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας

Επιβλέπων:
Κ. Παππάς