Διπλωματικές 2021-2022

Προσομοίωση του κοιλιακού δυναμικού ενέργειας του ανθρώπινου μυοκαρδίου

Κάλφας Ανέστης (επιβλέπων)
=======================================
Ανίχνευση της Όσφρησης σε Καμπίνα Αεροσκάφους για επαυξημένη εμπειρία επιβατών

Κάλφας Ανέστης (επιβλέπων)
=======================================
Πλατφόρμα Έξυπνης και Διαλειτουργικής Ανακάλυψης Δεδομένων Υγείας από Ζωντανά Εργαστήρια (Living Labs)

Μπαμίδης Παναγιώτης (επιβλέπων)
=======================================
Επεξεργασία με μεθόδους μηχανικής μάθησης πνευμονικών ήχων από ασθενείς COVID-19 σε μονάδα εντατικής θεραπείας για την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς

Μαγκλαβέρας Νικόλαος (επιβλέπων)
=======================================
Βιωματική εκπαίδευση μέσω εικονικής πραγματικότητας στην οδοντιατρική: Ανάπτυξη και πολύπλευρη αξιολόγηση αλληλεπιδραστικής προσομοίωσης στη διαδικασία εξαγωγής γομφίου κάτω γνάθου σε 3D περιβάλλον

Μπαμίδης Παναγιώτης (επιβλέπων)
=======================================
Ανίχνευση βήχα σε ασθενείς COVID-19 κατ’ οίκον με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης

Μπαμίδης Παναγιώτης (επιβλέπων)
=======================================
Ανάπτυξη φορετής, εξωσκελετικής συσκευής η οποία βασίζεται σε συνδυασμό δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες και σε ελαστικό ρομποτικό κέλυφος για την νευρική αποκατάσταση του ανθρώπινου χεριού

Μπαμίδης Παναγιώτης (επιβλέπων)
=======================================
Εφαρμογή διαχείρισης και εξαγωγής ιατρικών δεδομένων μέσω αισθητήρων Polar

Μπαμίδης Παναγιώτης (επιβλέπων)
=======================================