ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του ΔΠΜΣ "Ιατρική Πληροφορική" (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022