Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων υποψηφίων στο ΔΠΜΣ "Ιατρική Πληροφορική" (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022