Ανάρτηση προκήρυξης υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Εν αναμονή του νέου ΦΕΚ του ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» για εφαρμογή τελών φοίτησης, σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.
Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων θα παραμείνουν τα ίδια