ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του ΔΠΜΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ακ. έτους 2020-21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Πληροφορική» των Τμημάτων «Ιατρικής», «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» και «Πληροφορικής» του Α.Π.Θ. ανακοινώνει την εισαγωγή κατ’ ανώτερο όριο δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη
Αφίσα