ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΠΜΣ « Ιατρική Πληροφορική» (ΠΡΟΜΕΣΙΠ)
τηλέφωνο (2310.99.5757)
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (promesip@med.auth.gr)