ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άτομα που κατέχουν ήδη πτυχίο ή προσδοκούν ρεαλιστικά να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι 21 Ιουνίου 2019

Οι καταχωρήσεις με * είναι υποχρεωτικές

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ