Μενού

User login

Επιτυχόντες

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) 24η ΣΕΙΡΑ (2021-2022)
http://promesip.med.auth.gr:1926/index.php?q=el/node/190

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) 23η ΣΕΙΡΑ (2020-2021)
http://promesip.med.auth.gr:1926/index.php?q=el/node/185