Διπλωματικές 2017-18

Διερεύνηση εφαρμογής της GDPR σε βιοϊατρικά δεδομένα στο ΑΠΘ

ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ενδυνάμωσης Ασθενών με Τεχνολογίες Διαδικτύου και Αξιολόγησή της με Αναλυτικές Μεθόδους

ΚΟΥΤΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Εφαρμογή Έξυπνου Κινητού Τηλεφώνου για την Υποβοήθηση των Ασθενών στη Σωστή Εκτέλεση της Φαρμακευτικής Αγωγής μέσω Επαυξημένης Πραγματικότητας

ΚΟΥΤΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Αξιοποίηση σεναρίων εκπαίδευσης στην νευρο-ανατομία με χρήση συστημάτων μεικτής πραγματικότητας διαμέσου του αισθητήρα Microsoft HoloLens

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Νευροφυσιολογική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων νοητικής/φυσικής ενδυνάμωσης μέσω διαδικτύου και παιγνίων σε άτομα με σχιζοφρένεια

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Έλεγχος τρωσιμότητας δικτυωμένου υπολογιστή

ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Συγκριτική αξιολόγηση εργαλείων Βιοπληροφορικής για τον εντοπισμό χιμαιρικών γονιδίων από δεδομένα RNA-seq υψηλής απόδοσης στις αιματολογικές κακοήθειες

ΜΑΛΟΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
----------------------------------------------------------------------------------------

Αυτόματη Ταυτοποίηση Τελοσυστολικών και Τελοδιαστολικών Φάσεων σε Ακολουθίες Εικόνων Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς με Χρήση Τεχνικών Βαθιάς Μάθησης

ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Αξιολόγηση εργαλείων Βιοπληροφορικής για τον εντοπισμό παραλλαγών αριθμού αντιγράφων σε δεδομένα αλληλούχισης εξονίων από ασθενείς με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

ΜΑΛΟΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
----------------------------------------------------------------------------------------

Δημιουργία πλαισίου παιγνιοποίησης κινητικού ελέγχου με βάση αισθητήρες κίνησης χεριού

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
----------------------------------------------------------------------------------------

Σχεδιασμός και δημιουργία Ιατρικής Βάσης Δεδομένων για την παρακολούθηση ασθενών και εφαρμογή της σε Νοσοκομειακό Ιατρείο

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ