Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Πληροφορική" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 αποτελείται από τους:
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Ιατρικής
Αφροδίτη Χαριτάντη-Κουρίδου, Καθηγήτρια ως τακτικό μέλος
Γεώργιος Γαρύφαλλος, Αν. Καθηγητής ως τακτικό μέλος
Κωνσταντίνος Τζιόμαλος, Επίκ. Καθηγητής ως τακτικό μέλος
Αστέριος Καραγιάννης, Καθηγητής ως αναπληρωματικό μέλος
Βασιλική Κωτούλα-Δημητριάδου, Αν. Καθηγήτρια ως αναπληρωματικό μέλος
Στυλιανή Φιδάνη, Αν Καθηγήτρια ως αναπληρωματικό μέλος
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πάγκαλος Γεώργιος, Καθηγητής
Παπανικολάου Γεώργιος, Καθηγητής
Κουγιουμτζής Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής
• Εκπρόσωποι από το Τμήμα Πληροφορικής
Αγγελής Ελευθέριος, Αναπλ. Καθηγητής (Διευθυντής Σπουδών)
Παπαδημητρίου Γεώργιος, Καθηγητής
Νικοπολιτίδης Πέτρος, Επίκ. Καθηγητής
Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.