ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΣΙΠ 2016

Πρόβλεψη καρδιακής ανακοπής σε ασθενείς εντατικής θεραπείας μέσω μηχανικής μάθησης

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
==================================================
Διασύνδεση Εγκεφάλου και Υπολογιστή/Ρομπότ: μέτρηση ακρίβειας της διαδικασίας μάθησης/εκπαίδευσης

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
=================================================
Ανάλυση σημάτων φωνοκαρδιογραφήματος για την εύρωστη ανίχνευση του καρδιακού παλμού εμβρύου

ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
=================================================
Πιλοτική σημασιολογική διασύνδεση ανοικτών εργαλείων διαχείρισης προγραμμάτων ιατρικών σπουδών διαμέσου κατάλληλων ιατρικών ηλεκτρονικών προτύπων 

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
================================================
Μέθοδοι ανάλυσης βιοσημάτων που προέρχονται από καταγραφές στην καθημερινή ζωή

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
=================================================
Η αγωγιμότητα του δέρματος ως πιθανός προγνωστικός δείκτης ατοπικού δέρματος στον παιδιατρικό πληθυσμό

ΚΑΠΟΥΚΡAΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
================================================
Εκτίμηση κινδύνου εμφάνισης φλεβικού θρομβοεμβολικού επεισοδίου σε μετεγχειρητικούς ασθενείς με χρήση μοντέλου προσομοίωσης πηκτικού μηχανισμού

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
================================================
Ανάλυση καρδιοτοκογραφικών δεδομένων

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
================================================
Αυτοματοποιημένη ανάκτηση και επεξεργασία βιβλιογραφικών κειμένων με σκοπό την αξιολόγηση ιατρικών υποθέσεων

ΚΟΥΤΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
================================================
Εξαγωγή δεικτών φυσιολογικής και παθολογικής γήρανσης από εγκεφαλικά δίκτυα κατά τη διάρκεια παθητικής θέασης οπτικοποιημένων λεκτικών ερεθισμάτων

ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
================================================
Δικτύωση και δρομολόγηση σε Body Area Networks

ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ