Θερινό Σχολείο - Συνέδριο «Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα» Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας ΑΠΘ

Το 23ο Θερινό Σχολείο - Συνέδριο «Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα» θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη Χαλκιδική (http://camping.auth.gr) την περίοδο 27/8/2016 – 3/9/2016.

Το Θερινό Σχολείο - Συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές με σκοπό να τους προσφέρει σε ένα οργανωμένο πλαίσιο διάρκειας μιας βδομάδας γνώσεις και ειδίκευση στις μεθόδους μελέτης δυναμικών συστημάτων και πολυπλοκότητας, καθώς και στη μελέτη πραγματικών πολύπλοκων συστημάτων στη βιοϊατρική, στα κοινωνικο-οικονομικά, στη γεωφυσική, στη μηχανική και αλλού. Δεδομένου του διεπιστημονικού χαρακτήρα του Σχολείου, οι συμμετέχοντες μπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους επιστημών, που θέλουν να αποκτήσουν υπόβαθρο και πρακτική εξάσκηση στα θέματα των δυναμικών συστημάτων και πολυπλοκότητας αλλά και να παρουσιάσουν ερευνητικά αποτελέσματα.

Οι ενδιαφερόμενοι (τελειόφοιτοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, μέλη ΔΕΠ, άλλοι) καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Σχολείου στη διεύθυνση http://complexity.web.auth.gr/

Σημειώνεται πως ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 50 και αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις θα εφαρμοστούν κριτήρια επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να γίνει ως την 1/6/2016.

Ιστοσελίδα Σχολείου - Συνεδρίου: http://complexity.web.auth.gr/

Εκ μέρους της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής

Αν. Καθ. Κουγιουμτζής Δημήτρης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
e-mail: dkugiu@auth.gr