Διπλωματικές 2015-16

Πρόβλεψη καρδιακής ανακοπής σε ασθενείς εντατικής θεραπείας μέσω μηχανικής μάθησης

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
----------------------------------------------------------------------------------------

Διασύνδεση Εγκεφάλου και Υπολογιστή/Ρομπότ: μέτρηση ακρίβειας της διαδικασίας μάθησης/εκπαίδευσης

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Ανάλυση σημάτων φωνοκαρδιογραφήματος για την εύρωστη ανίχνευση του καρδιακού παλμού εμβρύου

ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Πιλοτική σημασιολογική διασύνδεση ανοικτών εργαλείων διαχείρισης προγραμμάτων ιατρικών σπουδών διαμέσου κατάλληλων ιατρικών ηλεκτρονικών προτύπων 

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Μέθοδοι ανάλυσης βιοσημάτων που προέρχονται από καταγραφές στην καθημερινή ζωή

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
----------------------------------------------------------------------------------------

Η αγωγιμότητα του δέρματος ως πιθανός προγνωστικός δείκτης ατοπικού δέρματος στον παιδιατρικό πληθυσμό

ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
----------------------------------------------------------------------------------------

Εκτίμηση κινδύνου εμφάνισης φλεβικού θρομβοεμβολικού επεισοδίου σε μετεγχειρητικούς ασθενείς με χρήση μοντέλου προσομοίωσης πηκτικού μηχανισμού

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Ανάλυση καρδιοτοκογραφικών δεδομένων

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Αυτοματοποιημένη ανάκτηση και επεξεργασία βιβλιογραφικών κειμένων με σκοπό την αξιολόγηση ιατρικών υποθέσεων

ΚΟΥΤΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
=====================================

Εξαγωγή δεικτών φυσιολογικής και παθολογικής γήρανσης από εγκεφαλικά δίκτυα κατά τη διάρκεια παθητικής θέασης οπτικοποιημένων λεκτικών ερεθισμάτων

ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------

Δικτύωση και δρομολόγηση σε Body Area Networks

ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
----------------------------------------------------------------------------------------