Διπλωματικές 2012-13

Επέκταση λογισμικού φυσικής εκγύμνασης ηλικιωμένων ατόμων με βελτιστοποίηση της ακρίβειας μέσω καταγραφών από Kinect αξιοποιώντας την πληροφορία του σώματος

ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΑΝΑΠΛ. KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
----------------------------------------------------------------------------------------
Xρήση της διάχυτης υπολογιστικής επιστήμης σε φαρμακευτικές εταιρείες

ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ, ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------
Ανάλυση βιομοριακών δεδομένων από CLL με τη χρήση βιοπληροφορικής

ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------
Ανάπτυξη και σύγκριση μεθοδολογιών νευροφυσιολογικής αξιολόγησης νοητικής και φυσικής άσκησης ηλικιωμένων

ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ, ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------
Σύγκριση αποτελεσμάτων Ηλεκτροτομογραφικών δεδομένων εγκεφάλου ηλικιωμένων ατόμων σε κατάσταση ηρεμίας πριν και μετά την παρέμβαση LLM

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------
Σύστημα Brain-Computer Interface για Χειρισμό Ρομποτικού Βραχίονα

ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
----------------------------------------------------------------------------------------
O ρόλος των Μετα-Δεδομένων στην Αναπροσαρμογή και Επιμέλεια Εκπαιδευτικού υλικού για τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων

ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------------
Ανάλυση video από webcam για την ανίχνευση του καρδιακού ρυθμού του ασθενή με τη χρήση προηγμένης φασματικής ανάλυσης

ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΑΝΑΠΛ. KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ