Διαδικασία ΔΔ

αίτηση προς ΠΡΟΜΕΣΙΠ με συνειμμένα (βιογραφικό, πτυχίο+ masters, δημοσιεύσεις, κλπ) για διδακτορικό με συγκεκριμένο επιβλέποντα

έγκριση απο ΕΔΕ ΠΡΟΜΕΣΙΠ και ορισμός τριμελούς
(ενημέρωση γραφείου διδακτορικών ιατρικής)

αίτηση προς ΠΡΟΜΕΣΙΠ για ορισμό θέματος με συνειμμένη αναφορά τεκμηρίωσης

έγκριση απο ΕΔΕ ΠΡΟΜΕΣΙΠ και του θέματος διδακτορικού
(ενημέρωση γραφείου διδακτορικών ιατρικής)

ανα έτος, κατάθεση από τον υποψήφιο της 1ης-2ης κ 3ης αίτησης προόδου (κειμενο περιγραφής προόδου και αίτηση υπογεγραμμένη από 3μελή επιτροπή που έχει ήδη μελετήσει και εγκρίνει την πρόοδο)

έγκριση απο ΕΔΕ ΠΡΟΜΕΣΙΠ της έκθεσης προόδου
(ενημέρωση γραφείου διδακτορικών ιατρικής)

η τελευταία έκθεση προόδου δηλώνει την περάτωση της διατριβής

αίτηση προς ΕΔΕ για ορισμό 7μελούς

ορισμός απο ΕΔΕ ΠΡΟΜΕΣΙΠ της 7μελούς εξεταστικής επιτροπής
(ενημέρωση γραφείου διδακτορικών ιατρικής)

έγκριση της διατριβής και υπογραφές από την επταμελή που επιτρέπει τον ορισμό της ημερομηνίας εξέτασης

συνελευσή ΠΡΟΜΕΣΙΠ για την εξέταση διατριβής - πρακτικά εξέτασης
(ενημέρωση γραφείου διδακτορικών ιατρικής)