Διαχείριση προσωπικού φακέλου υγείας από smartphone

Ακ Ετος 2011-12

Τίτλος: Διαχείριση προσωπικού φακέλου υγείας από εφαρμογή σε smartphone
Mobile applications and interfaces for personal health records (PHR)

Περιγραφή

Η εργασία αφορά τη δημιουργία εφαρμογών σε κινητά και smartphones, για διαχείριση μέσω του smartphone ενός προσωπικού φακέλου υγείας (PHR), από κάθε ασθενή/υποκείμενο, με το δεδομένο ότι ένας κεντρικός εξυπηρετητής αποθηκεύει το σύνολο των δεδομένων των χρηστών.
Έμφαση θα δοθεί στη
--- διεπαφή με το χρήστη μέσω του smartphone, με φιλικό προς το χρήστη τρόπο
--- επικοινωνία με τον εξυπηρετητή και διαχείρηση των δεδομένων μέσω web-services.
Η δημιουργία ενός δυναμικού μοντέλου δεδομένων αποτελεί μια περεταίρω πρόκληση που μπορεί να διερευνηθεί.

Απαιτούμενες Γνώσεις: Τεχνικές Διαχείρισης Ιατρικής Πληροφορίας, Ιατρικές Βάσεις Δεδομένων, Προγραμματισμός

Επιβλέπων: N. Μαγκλαβέρας