ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΕΣΙΠ : 28-9-2011

Ως νέα ημερομηνία εισαγωγικών εξετάσεων του ΠΡΟΜΕΣΙΠ ορίστηκε η Τετάρτη 28-9-2011, 14.00 με 17.00 μμ.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στα αμφιθέατρα Δ',Ε' κ ΣΤ του κεντρικού κτιρίου της Ιατρικής.