Αναβολή των εισαγωγικών εξετάσεων ΠΡΟΜΕΣΙΠ, Σεπτέμβριος 2011

14/09/2011 - 00:00
15/09/2011 - 00:00
Europe/Athens

Αναβάλλονται οι γραπτές και προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική (ΠΡΟΜΕΣΙΠ), που ήταν προγραμματισμένες για τις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2011. Οι νέες ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα.

Οι υποψήφιοι που έχουν εκκρεμότητες σχετικά με την κατάθεση των
δικαιολογητικών τους, παρακαλούμε να τα στείλουν ταχυδρομικώς στο Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής (στη διεύθυνση: Α.Π.Θ., Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Τ.Θ. 323, Τ.Κ. 54 124, Θεσσαλονίκη).

επικοινωνία :
promesip (at) med.auth.gr